"Sultan Abdülhamid" ile Etiketlenen Konular

Sultan II. Abdülhamit Han Hakkında - Sultan II. Abdülhamid’in kendisine mahsus özelliklerinden biri de, benzerine kolay rastlanmayan düzenleyici, nizam kurucu, sistemci bir dehaya malik olmasıydı. Uzun süren yorucu hükümdarlığının ilk yıllarında bazı toprak kayıpları ve işgaller yaşanmış olmasına rağmen imparatorluğun istikbalini emanet edeceği Müslüman omurgayı büyük ölçüde zedelenmeden kendisinden sonrakilere devretmeyi başarmış olması tahminlerin ötesinde bir değer ifade eder. Bu gayretin...