"bilim" ile Etiketlenen Konular

Bilimsellikten ne anlaşılması gerekir. Bilim ne demektir? Bilim, çeşitli bilgi türleri için­de kendine has özellikleri olan bir bilgi çeşidi olarak tarif edilir. Bilimin amacı, en geniş mana­sıyla evreni anlamaktır. Bilim bu amaca erişmek için de olguları tanımlama ve açıklama yolları­na başvurur. Tanımlamada bir olgunun meydana gelişi tespit edilirken, açıklamada olgunun teşekkül sebebi ortaya konur. Günlük bilgi, bilimsel bilgi, sanat bilgisi, dini bilgi...