"Bilgelik" ile Etiketlenen Konular

Bilgelik Öğretisi Bağlamında Kendini Bilmek Platon’un felsefesinde bilgeliğin ne olduğuna dair anahtar ve giriş niteliğindeki metin Kharmides adlı diyalogdur. Bu eserde Platon, beden sağlığı ile ruh sağlığı arasındaki bağı vurgulayarak bilgeliği, sağlıklı yaşamanın temel ilkesi olarak tanıtır ve sonra ne olduğunu sorgulamaya açar. Bu bağlamda bilgeliğin Eski Yunan kültüründeki “eylemde bulunurken ölçüyle ve ağırbaşlılıkla yapmak” , “utanmak ve edeple hareket...