Dua Nasıl Yapılır

  • İnanç
  • 7 Ağustos 2018
  • 1.558 kez incelendi.

– DUANIN ÖNEMİ –

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

Kitabımız Kur’anı Kerimin 25. Furkan Suresi, 77. Ayette, Cenabı Allah; “Eğer duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var” buyuruyor.

Belaların gelmesi ve zararlı şeylerin musallat olması, bazı duaların hususi vakitleridir ki, insan o vakitlerde aczini anlar; dua ile, niyaz ile her şeye gücü yeten yüce Allah’a sığınır.*

Bir çok musibet gibi ekonomik kriz de bir çeşit musibettir, beladır. Umumi musibet, (musibet-i âmme) ekseriyetin hatasından ileri gelmesi cihetiyle, bireysel ve toplumsal olarak yapılan hatalar ve işlenen günahlar neticesinde maddi ve manevi bunalımlar yaşarız. Kulluğumuzun gereği olan duanın böyle sıkıntılı zamanlarda yapılmasının çok faydası olacaktır.

Genel anlamda dört nevi dua vardır, bunlardan en meşhuru bizim duamızdır. Bu da iki kısımdır:

1- fiilî ve hâlî, 2- kalbî ve kâlî dir.

Öncelikle fiili olan vazifelerimizi yerine getirerek duamızı yapmalıyız. Yani, hasta olduğumuzda doktora görünüp ilaçları almamız fiili ve hali duadır. Sonrasında yapılan dua kalp ve dil iledir. Şifa veren Allahtır

Kitabımız Kur’anı Kerim’de ve Peygamber (S.A.V) Efendimizin Hadis-i Şeriflerinde; bela ve musibet zamanlarında yapılacak olan dualar vardır. Fakat dua etmeden önce yapılması gereken bazı şeyleri yapmamız, duanın makbul olması ve tesiri açısından önemlidir.

  • Helal kazanıp, haramlardan uzak durmalı,
  • Dua’ya başlamadan önce samimi tövbe ederek manevi kirlerden temizlenmeli,
  • Abdestli olmak, mümkünse (gusül) boy abdesti almalı.
  • Rabbimizin hoşuna gidecek ve rahmetini celb-edecek amelde bulunmalı, hayır hasenat yapmalı, sadaka vermeli, bir insanı sevindirmeliyiz.
  • Dua’ya Besmele ve Peygamberimize salavat-ı şerif okuyarak başlamalı, Allah’ın güzel isimlerini zikrederek duamızı yapmalı ve salavat ile bitirmeliyiz.
  • Duayı her zaman yapmakla beraber özellikle sabah namazından sonra seher vakitlerinde, mübarek gün ve gecelerde ihlas ve huşu ile dua etmeliyiz.

Dua hakkında Hz. Peygamber (a.s.v) şöyle buyurdu: “Dua, mü’minin silahı, dinin direği, göklerin ve yerin nurudur.” ve yine bir Hadisi Şerifte “Dua İbadetin Özüdür” buyrulmuştur.

Ekonomik Krizden Kurtulma Duası

Allah’ım! Kur’an-ı Mübin hürmetine, Ülkemizi içinde bulunduğu ekonomik-iktisadi bunalımdan kurtar, bizlere selamet ver ve diğer musibetlerden de muhafaza et. Âmin

Allah’ım senden bildiğim ve bilmediğim, şimdi ve gelecekte her türlü iyiliği isterim; bildiğim ve bilmediğim, şimdi ve gelecekte her türlü şerden sana sığınırım. Senin razı olacağın söz ve ameli lütfetmeni niyaz ederim. Kulun ve Resulün Muhammed (s.a.v.) in senden istediği hayrı diler, sana sığındığı şeylerden sana sığınırım. Benim için yazdığın her şeyin sonunun iyi ve hayırlı olmasını dilerim. Amin.

Yunus A.S. ın duası ve Kur’an da geçen diğer dualar ile Seyyidü’l istiğfar duası, Salat-i Münciye ve Salat-i Tefriciye duaları afet ve musibetler için etkili dualardır.

Eğer vermek istemeseydi, istemek vermezdi. Yeterki biz isteyelim.

Uyarı: Çevirgel ve Şahmeran gibi dualara itibar etmeyiniz, doğru değildir ve kaynağı yoktur. Bunların yerine Cevşen-ül Kebir’i okuyunuz. Cevşen-ül Kebir münacatı Hz. Zeynel Abidin’den rivayet edilmiştir. İmam Gazali Cevşeni kabullenip onu vird edinmiş ve ona bir şerh yazmıştır.

dua

Nimet ve rahmet-i İlahiyenin fiyatı, şükürdür. Biz şükrü hakkıyla vermedik. Evet, rahmetin fiyatını şükürle vermediğimiz gibi; zulmümüzle, isyanımızla gazabı celb ediyoruz. Şimdi zemin yüzünde zulüm ve tahribat, küfür ve isyan ile, nev-i beşer tam tokada kendini müstahak etti ve dehşetli tokatlar yedi. Elbette bir parça hissemiz de olacak.

Beliyyelerin istilası ve muzır şeylerin tasallutu, bazı duaların evkat-ı mahsusalarıdır ki, insan o vakitlerde aczini anlar; duâ ile, niyaz ile Kadîr-i Mutlakın dergâhına iltica eder.

Faydalanılan kaynaklar:
Diyanet İşleri Başkanlığı
Diyanet Vakfı Yayınları – Tefsirler –
Risale-i Nur Külliyatı, Sözler
H.Ş. – Hz. Ali (ra)’den rivayet. Hakim, Müstedrek, I/492)
Büyük Dua Demetleri, Şifa Hazineleri – Demir Yay. 1981

gizli

Etiketler: , , , , , , , , , , ,

Yorum Yaz