Kategori: Tarih

- ERMENİ TEHCİRİ HAKKINDA - 2000 yılında Amerika Birleşik Devletlerinin New York eyaletinde "Ermeni soykırımı hakkında ne düşünüyorsunuz?" diye sormuşlardı Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e Sadece Türkiye Türklüğünü değil, dünya Türklüğünü ilgilendiren bu çok önemli soruya dört kelimeyle cevap verip susmuştu. "Bu konuyu tarihçilere bırakalım." demişti. Bu konuyu niçin tarihçilere bırakıyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı? Tarihimizi bilmek, sadece tarihçilerimizin mi vazifesi olmalı? Ermeni devlet adamları, Ermeni aydınları ve halkı...
Sultan II. Abdülhamit Han Hakkında - Sultan II. Abdülhamid’in kendisine mahsus özelliklerinden biri de, benzerine kolay rastlanmayan düzenleyici, nizam kurucu, sistemci bir dehaya malik olmasıydı. Uzun süren yorucu hükümdarlığının ilk yıllarında bazı toprak kayıpları ve işgaller yaşanmış olmasına rağmen imparatorluğun istikbalini emanet edeceği Müslüman omurgayı büyük ölçüde zedelenmeden kendisinden sonrakilere devretmeyi başarmış olması tahminlerin ötesinde bir değer ifade eder. Bu gayretin...
YUSUF AMBARLARI Eski Mısır Medeniyeti hala gizemini sürdürmeye devam ediyor. M.Ö. 3000’lere kadar uzanan bu son derece medeni toplum, ulaştıkları yüksek medeniyet unsurları ile bizleri şaşırtmayı sürdürüyor. Mısırlılar, günümüzden 5000 sene öncesine dayanan yapıları, sanat anlayışları, inançları adına ortaya koydukları gelenek ve törenleri ile çağdaşı olan İlk çağ medeniyetlerinden son derece ileri bir toplumdu. Tıpta, geometride, astronomi ve din biliminde o...