Kategori: inanç

Kuran, Yasin Okunduktan Sonra Yapılan BAĞIŞLAMA DUASI Uyarı: Çevirgel ve Şahmeran gibi dualara itibar etmeyiniz, doğru değildir ve kaynağı yoktur. Eûzü billahi mineş-şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin, vessalatü vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Ey kâinatın, yegâne sahibi olan ulu Allah'ım! Ellerimizi açtık semaya, boynumuzu büktük sen ulular ulusu mevlaya. Bizlerin günahlarını affeyle yarabbi. Şu anda okunmuş olan Yasin'i Şerifi,...
MİRAÇ NEDİR Miraç, uruc etmek yükselmek demektir. Cenab-ı Hak, Hz. Muhammed Aleyhisselamı bir seyahatte huzuruna davet edip, bir vazife ile görevlendirmek için, Mescid-i Haram denilen Kabe'den diğer peygamberlerin toplandığı Kudüsteki Mescid-i Aksaya gönderip, onlarla görüştürüp, bütün enbiyaların dinlerinin esaslarına her yönüyle mirascısı olduğunu gösterdikten sonra ta Sidretü'l-Müntehaya, (Semada en son zirve) ta Kab-ı Kavseyne (Allah'a en yakın olan makam) kadar mülk ve melekutunda (manevi alemler)...
İslam dininin alametleri olan kaidelere, adetlere şeâir denir. Ezan gibi toplumsal hayatta İslamiyet'i hatırlatan unsurların kastedildiği şeairler doğrudan doğruya İslamiyet'in ve bu dinin hükümlerinin toplumsal hayattaki sembolleridir. İslami şeairden olan Ramazan Orucu da bunlardan biridir. Bu vesile ile Kur’an ay’ı olan Ramazan-ı Şerifin ve orucun pek çok hikmetlerinden dokuz hikmeti kısa kısa beyan edilecek. 1- Cenab-ı Hakk’ın Rububiyetine, karşı Ubudiyet yani ibadet,...
HACCIN EDEBLERİ, GİZLİ SIRLARI ve BATINI Hac yapacak kişinin Nafakası helal olmalıdır. Huzurunu kaçıracak ticari bir meşgalesi olmamalı, himmeti yalnız Allah rızası olmalı, kalbi zikrullah ile sükun bulmalı ve yalnız vazifesiyle meşgul olmalıdır. Cimrilik ve israfa varmadan, gönül hoşluğu ile muhtaçlara yardım etmelidir. İsrafta hayır olmadığı gibi, hayırda da israf olmaz. Nitekim, hac yolunda çok sehavet, Allah yolunda da infak sayılır. Ve...
HAC İSLÂM DÜNYASININ YILLIK KONGRESİDİR Biz Müslümanlar her hususta Rasulüllah Efendimizi örnek almalıyız. Samimi bir ibadet, güzel ahlâk, İslamı yaymak için bütün gücümüzle çalışma aşkı, yoksulların eliden tutmak ve ilim peşinde koşmak. Bu temel esasa ittiba etmek ve canı gönülden bağlanmak farzdır. Bu temel prensipleri bütün dünya Müslümanlarına duyurmak ve tebliğ etmek en faziletli görevdir. Müslüman namaz kılıyor hacca gidiyor, ama...